Index 'n' Things

   Indexing Services & Desk Research

   Jacqueline Pitchford - Freelance Accredited Indexer   

Home
Indexeerdiensten
Desk Research
CV
Portfolio
Tarieven & Offertes
Contact
Links
 

 

Tarieven & Offertes                                   
 

 

Indexeerdiensten

Mijn tarief is gebaseerd op het aantal te indexeren pagina's. Onder indexeerbare pagina's vallen doorgaans introductie, hoofdstukken, voetnoten en illustraties. Als eerste indicatie kan worden uitgegaan van een basistarief € 5,-- per gezette indexeerbare pagina (2024 tarief). Dit is een vanaf-tarief voor wetenschappelijke publicaties en is gebaseerd op een gecombineerde index van onderwerpen, namen en titels. Voor niet-wetenschappelijke teksten kan een ander tarief gelden.

De volgende factoren kunnen van invloed zijn op het uiteindelijke tarief:

 • Complexiteit van de tekst/onderwerp
 • Gewenste diepgang van de index
 • Aantal gewenste indexen
 • Meertalige teksten
 • Type en hoeveelheid diacritische tekens in de tekst
 • Extreem strakke deadlines waardoor 's avonds of in het weekend moet worden doorgewerkt.

In het tarief is 2 uur werk inbegrepen voor het verwerken van eventuele aanpassingen op verzoek van de auteur na oplevering van de index. Daarboven geldt een uurtarief van € 60,--.

Mochten er tijdens of na afloop van het indexeerproces aanpassingen in de drukproef zijn gemaakt waardoor de index halverwege of achteraf moet worden aangepast (o.a. door wijzigingen in de paginering/ nummering van voetnoten of door inhoudelijke wijzigingen), dan geldt een uurtarief van € 60,--.

Teneinde een definitieve prijsopgave te kunnen maken, ontvang ik graag meer informatie, zoals:

 • Type publicatie en de lezers-/doelgroep
 • Titel en onderwerp van de publicatie
 • Auteur/redacteur
 • Geschatte omvang van de tekst (in aantal pagina's of aantal woorden)
 • Te indexeren pagina's (alleen introductie en hoofdstukken of ook (voet)noten, illustraties, voorwoord, bijlagen, etc.)
 • Eventueel het aantal beschikbare pagina's voor de index
 • Gewenst type index (onderwerps-, naams-, chronologisch, of een combinatie)
 • Te gebruiken huisstijl (bij het ontbreken van een huisstijl hanteer ik de British Standards - BS ISO 999:1996 / BS 1749:1985)
 • Verschijningsdatum van definitieve drukproef
 • Deadline
 • Gewenst formaat van de index (RTF, Word, PDF, etc.)

Ik zou het leuk vinden een presentexemplaar te mogen ontvangen van het boek waarvan ik de index heb geschreven.

Naar boven

Desk research

Voor desk research geldt een ander uurtarief. Dit uurtarief is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de vraag, de duur van de opdracht en de deadline. Naast een uurtarief kunnen kosten ontstaan voor de aanschaf van informatiebronnen, kosten voor het zoeken in commerciële online databases en eventuele andere kosten. Per informatievraag breng ik minimaal 1 uur in rekening.

 

Naar boven

 

© Index 'n' Things