Edit Template

Impressum

Edit Template

Informatie volgens Duitse wetgeving

Information according to § 5 of the German Teleservices Act (“Telemediengesetz”) and § 55 RStV of the German Interstate Treaty on Broadcasting and Telemedia (“Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien“)

Index ‘n’ Things
Klostergartenstraße 67
54340 Leiwen|
Germany

btw:

Niet BTW-plichtig volgens § 19 par. 1 van
het Umsatzsteuergesetz (kleine ondernemersregeling)

vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Jacqueline Pitchford-Belder

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 par. 2 van het Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (RStV):

Jacqueline Pitchford-Belder
Klostergartenstraße 67
54340 Leiwen
Duitsland

Contact:

info@indexnthings.com
+49 – 6507 – 8049973
+49 – 172 – 7621468 (mobiel)

Disclaimer en gegevensbescherming

De informatie op deze website is door Jacqueline Pitchford-Belder met de grootste zorg en naar beste weten samengesteld. Jacqueline Pitchford-Belder staat niet in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van deze informatie.

Deze website bevat links naar websites van derden. De inhoud van deze websites valt volledig buiten de verantwoordelijkheid van Jacqueline Pitchford-Belder. De sites bevatten geen illegaal materiaal op het moment dat de link werd geplaatst. Jacqueline Pitchford-Belder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op de websites waarnaar de internetgebruiker via een link wordt verwezen.

Alle juridische geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan, vallen onder de jurisdictie en het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

Cookies

Deze website gebruikt cookies voor website-analyse en hanteert Google Analytics & StatCounter om het gebruik van de website te monitoren en daarover te rapporteren. Deze cookies identificeren gebruikers niet en koppelen hun IP-adres niet aan persoonlijk identificeerbare informatie. Het doorgeven van de gegevens aan derden gebeurt niet zonder toestemming van de gebruiker.

Copyright ©

Tekst

lay-out en ontwerp

Profielfoto

foto’s boekomslagen

Jacqueline Pitchford-Belder, Index ‘n’ Things
Wouter Nanninga
Timothy Pitchford
Promotiemateriaal van de betreffende uitgeverijen

Copyright ©

Tekst

Jacqueline Pitchford-Belder, Index ‘n’ Things
 

lay-out en ontwerp

Wouter Nanninga
 

Profielfoto

Timothy Pitchford
 

foto’s boekomslagen

Promotiemateriaal van de betreffende uitgeverijen

Edit Template