Edit Template

Algemene voorwaarden

Edit Template

Tarieven

Opbouw van het tarief

In de regel is mijn tarief gebaseerd op het aantal gezette indexeerbare pagina’s in de PDF-drukproef. Indexeerbare pagina’s zijn de inleiding, hoofdstukken, pagina’s met voetnoten en pagina’s met illustraties. Het voorwoord en de bijlagen worden in principe alleen geïndexeerd als ze bijdragen aan het feitelijke onderwerp van het boek.

Soms kies ik ervoor naar het aantal woorden af te rekenen in plaats van naar het aantal pagina’s, bijvoorbeeld als dit ‘eerlijker’ is in verhouding is met de hoeveelheid werk. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als:

 • een groot deel van het boek uit pagina’s met illustraties bestaat (hetgeen vaak minder werk betekent), of
 • het boekformaat of de typografie zo is dat er aanzienlijk meer tekst op een pagina staat dan gebruikelijk (hetgeen vaak meer werk betekent).

Een PDF-pagina met regelafstand 1 bevat gemiddeld tussen de 400 en 500 woorden.

Ik hanteer een vanaf-tarief van € 5,00 per gezette indexeerbare pagina of € 13,50 per 1.000 woorden (2023). Dit tarief geldt voor een gecombineerde index van onderwerpen, namen, plaatsen en titels voor academische teksten.

Hierbij zijn twee uur voor het verwerken van eventuele wijzigingen in de index op verzoek van de auteur na de oplevering van de index inbegrepen. Werk dat deze twee uur overschrijdt, breng ik in rekening met een uurtarief van € 60.

Controle van de gezette index voordat deze wordt gedrukt is eveneens inbegrepen.

Mocht de index moeten worden aangepast als gevolg van wijzigingen in de drukproeven tijdens of na het indexeerproces (bijvoorbeeld in geval van verschuivende pagina- of voetnootnummers), dan wordt dit op basis van het uurtarief van € 60 berekend.

Factoren van invloed op het tarief

De volgende factoren kunnen leiden tot een hoger of lager tarief of extra kosten:

 • complexiteit van de tekst
 • aantal indexen (één gecombineerde index of meerdere afzonderlijke indexen)
 • gewenste diepgang/gedetailleerdheid van de index
 • benodigde tijd voor extra onderzoek (bijvoorbeeld naar personen en gebeurtenissen die niet bij hun eigenlijke naam worden genoemd of onder verschillende namen in de tekst voorkomen)
 • paginagrootte en -dichtheid
 • meertalige teksten
 • soort en hoeveelheid diacritische/bijzondere tekens of symbolen in de tekst
 • ongewone huisstijl-/presentatie-eisen
 • extreem krappe deadlines en de noodzaak buiten kantooruren te werken
 • wijzigingen in tekst, paginering of voetnootnummering tijdens het indexeerproces of na oplevering van de index

 

Vooraf opgestelde lijsten met trefwoorden besparen geen tijd of geld

In de veronderstelling dat dit tijd en geld kan besparen, kan het zijn dat je uitgever je adviseert een lijst met trefwoorden en namen aan de indexer aan te leveren waarbij de indexer dan ‘slechts’ de bijpassende paginanummers hoeft te vinden. Helaas is negen van de tien keer het tegendeel waar en kost het de indexer zelfs meer tijd dan een index van grond af aan te schrijven. Bovendien heeft de indexer bij deze werkwijze geen zicht op de context van de trefwoorden in de tekst en zal dus bijvoorbeeld belangrijke kruisverwijzingen over het hoofd kunnen zien. Het resultaat is een index van mindere kwaliteit en hogere kosten voor jou als klant. Als jij of je uitgever er toch op staat om op deze manier te werken, dan zal ik het werk alleen tegen uurtarief aannemen.

 

Offerte op maat en geldigheidsduur van offertes

Neem gerust contact met me op voor een individuele offerte op maat. Mijn aanbiedingen zijn zes maanden geldig.

Benodigde informatie

Informatie die ik van jou nodig heb

Voordat ik een definitieve prijsopgave kan maken en een definitieve toezegging kan doen, ontvang ik graag de volgende informatie:  

 • Titel, auteur(s), uitgever en onderwerp in het algemeen.
 • Type publicatie en lezerspubliek.
 • Ten minste enkele voorbeeldpagina’s, zoals de inhoudsopgave en inleiding of een voorbeeldhoofdstuk, maar idealiter het manuscript in zijn huidige staat.
 • Geschat aantal indexeerbare pagina’s/woorden.
 • Aantal benodigde indexen (één gecombineerde index of meerdere afzonderlijke indexen).
 • Huisstijlinstructies van de uitgever (indien niet van toepassing hanteer ik de Britse normen voor indexen – BS ISO 999:1996 / BS 1749:1985).
 • Maximaal aantal pagina’s/beschikbare ruimte voor de index.
 • Geschatte datum beschikbaarheid van eerste drukproef.
 • Deadline of geschatte deadline voor de index.
 • Formaat van de index (RTF- of Wordbestand, PDF…)
 • Bevestiging vooraf dat de uitgever geen ingebed register (’embedded index’ met in het manuscript ingebedde tags die de index genereren) nodig heeft. Dit is een dienst die ik vooralsnog niet aanbied.

Wat ik dus niet van je nodig heb, is een lijst met trefwoorden. Als je die toch verstrekt, gebruik ik deze alleen achteraf om te controleren of ik geen belangrijke registeringangen heb gemist.

Planning en levertijd

Houd me op de hoogte van je planning en de voortgang ervan

Zodra je manuscript door een uitgever is geaccepteerd, ga je waarschijnlijk op zoek naar een registermaker. Op dat moment is de verschijningsdatum van de eerste drukproef nog vrij onzeker. Ik zal je daarom om een geschatte datum vragen en je opdracht in mijn voorlopige planning opnemen. In dit stadium kan ik echter nog geen vaste periode voor je reserveren, daarvoor is het publicatieschema op dit moment nog te onzeker. Aanzienlijke vertragingen aan de kant van uitgever of auteur zijn geen uitzondering. Het is daarom belangrijk dat je me op de hoogte houdt zodra er grote voortgang wordt geboekt met de publicatie van je boek. Op een gegeven moment zal je productieredacteur je een meer concrete leverdatum van de drukproef geven. Pas dan kan ik een vaste periode in mijn agenda voor je reserveren.

Mits de drukproef op het afgesproken tijdstip aankomt, begin ik met indexeren na ontvangst van de eerste of de tweede PDF drukproef.

Als een publicatie veel illustraties bevat of als tussen de eerste en tweede drukproef grote tekstuele correcties of wijzigingen in de paginanummering worden verwacht, kan het raadzaam zijn te wachten met indexeren tot de tweede drukproef beschikbaar is. Zo voorkomen we extra werk voor mij achteraf en dus extra kosten voor jou.  

 

Vertraging in de verschijningsdatum van drukproeven

Mocht de drukproef veel later beschikbaar komen dan de afgesproken datum en als dit tot problemen leidt met ingepland werk voor andere klanten, dan kan het helaas zijn dat ik je project opnieuw moet inplannen. In het geval van extreem lange vertragingen kan het helaas ook voorkomen dat ik mijn tarief aan de inflatie moet aanpassen of, in het minst gunstige geval, ik de opdracht volledig moet annuleren. Dit laatste probeer ik natuurlijk absoluut te vermijden, maar mocht dat toch het geval zijn, dan zal ik uiteraard mijn best doen je te helpen met het vinden van een andere indexer in mijn netwerk.  

Doorlooptijd

Indexeren is geestelijk inspannend werk en vergt veel concentratie en energie. De meeste indexers werken daarom niet acht uur aan één stuk door. Gemiddeld, maar dat hangt echt van de tekst af, moet je rekenen houden met een week doorlooptijd per 100 pagina’s. Dit omvat het indexeren zelf en het redigeren van de index. Dit laatste moet niet worden onderschat. Afhankelijk van de tekst kan dit 30-40% van het werk uitmaken. 

Wees er tevens op voorbereid dat ik tijdens mijn indexeerwerkzaamheden contact met je kan opnemen als ik vragen heb over het onderwerp, personen, gebeurtenissen en dergelijke.

 

Oplevering van je index

Ik indexeer op basis van de gezette eerste of tweede drukproef (meestal aangeleverd in PDF). Ik schrijf de index in mijn speciale indexeersoftware en stuur je de afgeronde index als RTF-bestand.

Sommige uitgevers vragen om ingebed te indexeren (’embedded indexing’ waarbij in het manuscript ingebedde tags worden gebruikt om de index te genereren), maar ik bied dit vooralsnog niet aan. Ik raad je aan om, voordat je mij de opdracht geeft, met je uitgever te overleggen of dit in orde is!

 

Controle van je  index

Na ontvangst van de index verzoek ik je deze grondig door te nemen. Mocht je correcties of suggesties voor wijzigingen willen doorgeven, voeg deze dan toe als commentaar in het RTF/Word-bestand en stuur het bestand naar mij terug. Breng alsjeblieft zelf geen wijzigingen of correcties aan want sommige wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor andere trefwoorden of kruisverwijzingen. Met mijn software kan ik kleine wijzigingen efficiënt verwerken zonder het risico te lopen dat er inconsistenties ontstaan. Ook kan ik je beter uitleggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt als ik weet waar jij dingen anders had verwacht.

Zodra de index is in de definitieve drukproef is gezet en op het punt staat te worden gedrukt, stuur me deze dan nogmaals in gezet formaat toe, zodat ik kan controleren of deze correct is overgekomen.

Betaling, auteursrecht en feedback

Facturering en betaling

 • Ik reken af in Euro’s (€). Eventuele wissel- of bankkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Voor projecten die langer dan een maand duren, kan ik een tussentijdse factuur sturen.
 • Volgens de Duitse regeling voor kleine ondernemingen (§ 19 Abs. 1 USt.G.) ben ik niet BTW-plichtig. Daarom breng ik geen BTW in rekening en heb ik zelf ook geen BTW-nummer. Een verwijzing naar deze clausule staat op je factuur vermeld. Als je je eigen BTW-nummer op de factuur vermeld wilt hebben, laat het mij dan even weten.
 • Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

Sommige klanten sturen me een gratis zichtexemplaar van het boek dat ik voor ze heb geïndexeerd. Een dergelijke geste stel ik zeer op prijs!

Auteursrecht

Hoewel je het recht koopt om de index die ik voor je heb gemaakt te publiceren, wil ik je erop wijzen dat ik aanspraak maak op het auteursrecht en het daarmee samenhangende recht op naamsvermelding. Een professioneel register is namelijk een creatief product waar een gehele denkwijze achter zit. Ik vraag je daarom om zonder mijn toestemming geen wijzigingen aan te brengen in de index en om de index niet onder je eigen of een andere naam te publiceren. Ik zou het op prijs stellen als mijn naam ergens in je boek wordt vermeld, bijvoorbeeld onder de index, in de inhoudsopgave, in het impressum en/of in de dankbetuigingen.

 

Jouw feedback

Ik vind het erg belangrijk om te weten of mijn klanten tevreden zijn met mijn werk. Jouw feedback wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Het liefst hoor ik natuurlijk dat je tevreden bent met de kwaliteit van mijn werk, maar als je meent dat er ruimte is voor verbetering, laat me dat dan ook alsjeblieft weten. Lessen zijn er om van te leren.

Ik zet de feedback van klanten graag bij mijn projectreferenties op mijn portfoliopagina. Wil je dit liever niet, laat het me dan even weten.

Edit Template