Index 'n' Things

   Indexing Services & Desk Research

   Jacqueline Pitchford - Freelance Accredited Indexer & Information Analyst  

Home
Indexeerdiensten
Desk Research
CV
Portfolio
Tarieven & Offertes
Contact
Links
 

 

Desk Research                                                           
 

 

 

Wat is desk research?

Desk research (ook wel 'secondary research' genoemd) omvat het verzamelen van bestaande data en informatie uit diverse openbare bronnen zoals kranten, vakbladen, naslagwerken, het Internet, publicaties en statistieken van gouvernementele en non-gouvernementele organisaties, jaarverslagen, marktrapporten en (commerciŽle) databases. Desk research wordt vaak gebruikt om achtergrondinformatie te verkrijgen over een onderwerp, markt, bedrijf of potentiŽle klant.

Naar boven

Mijn desk research diensten

Ik zoek in opdracht informatie-op-maat over o.a. bedrijven, markten, producten en diensten. Behalve het verzamelen van 'ruwe' data of informatie, kan ik de informatie voor u analyseren en verwerken tot ťťn van de volgende eindproducten of een combinatie ervan: 

 • bibliografie/lijst van beschikbare literatuur
 • samenvattingen
 • herschreven artikelen
 • overzichten van producten en leveranciers
 • bedrijfsprofielen
 • marktprofielen
 • SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) - analyses
 • PEST (Political-Economic-Social-Technological) - analyses

                                                                                                                                                                                                    Naar boven

Sectoren

Ik heb desk research uitgevoerd op het gebied van de volgende sectoren:

 • banken
 • delfstoffenwinning
 • detailhandel
 • energie
 • entertainment
 • gezondheidszorg en welzijn
 • landbouw, jacht en bosbouw
 • transport en logistiek

Al uw opdrachten worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Naar boven


Klanten

Ik heb o.a. opdrachten gedaan voor Global Intelligence Alliance (tegenwoordig M-Brain), NBD Consulting (Nederland), Sharp4U Consultancy en UTi (tegenwoordig UTi).

"Since a long time I have worked together with Jacqueline, especially on short term research engagements. She is able to draw a picture of the current market situation or industry, based on available sources. She is great in managing expectations and in communicating progress of the engagement and what is feasible or not. Hopefully we can continue to work together for a long time." - Eric Hoek, Owner/Director, NBD Consulting

"Jacqueline is a professional analyst, she really gives value for money. High quality results are delivered on time. She is a very pleasant person to work with as well." - Philippe Brandts, Managing Director Benelux, Global Intelligence Alliance

Een overzicht van uitgevoerde opdrachten vindt u hier.

Naar boven

Tarieven & offertes

Klik hier voor meer informatie.

Naar boven

© Index 'n' Things